Pomoc dla Patryka Leszczyńskiego
1% dla Patryka Leszczyńskiego

O mnie

Mam na imi? Patryk i bardzo dziekuj?, ?e odwiedzi?e? moj? stron?!!! 30 kwietnia 2009 roku o godzinie 19.21 spó?niony o 4 dni przyszed?em na ?wiat. By? to najszcz??liwszy dzie? dla moich rodziców, a ja w ko?cu mog?em przytuli? si? do mamusi. Wa?y?em 4,180 kg dosta?em najwy?sz? punktacj? w skali Apgar. Wraz z rodzicami 4 maja przyby?em do mojego domku, gdzie czeka?o na mnie kolorowe ?ó?eczko i ca?a masa zabawek.

Gdy poszed?em z mamusi? na pierwsz? kontroln? wizyt? do Pani doktor, nie by?o weso?o, bo przybra?em na wadze tylko 20 gram. Po tygodniu mama wyj??a ze skrzynki list z IMiD ?e podejrzewaj? u mnie Mukowiscydoz? i musimy wys?a? ponown? bibu?? do badania. Rodzice czekali niecierpliwie na wyniki, bardzo si? denerwowali, mamusia co chwil? sprawdza?a czy jestem s?ony. To by? okropny czas dla mojej rodziny, ale ja nie zdawa?em sobie sprawy co si? dzieje. Wynik DNA przyszed? po 3 tygodniach i wskazywa? ?e jestem "Pewnym nosicielem", wi?c tatu? z mamusi? odetchneli z ulg?, cho? wiedzieli ?e przed nami jeszcze test potowy i to on mo?e wykluczy? lub potwierdzi? podejrzenia. Zostali?my zaproszeni na prób? potow? 1lipca i tego w?a?nie dnia ?wiat rodziców przewróci? si? do góry nogami, mamusia strasznie p?aka?a, tatu? w k?cie te? bardzo p?aka?. Ca?a rodzina czeka?a na dobre wiadomo?ci i niestety tak sie nie sta?o!!! S?owa Pani doktor ca?e ?ycie b?d? d?wi?cze? w uszach mamy "NIESTETY WYNIK NIE JEST PRAWID?OWY, 106 CHLORKÓW W POCIE" przekre?li?y szans? na moje normalne ?ycie.

Dzi? jestem ju? du?ym zupe?nie normalnym, radosnym, pe?nym ?ycia dzieckiem. Mamusia 2, 3 razy dziennie mnie inhaluje i tyle te? razy mam drena?, dostaj? niezb?dne mi witaminki, przed ka?dym jedzonkiem dostaj? Kreon, poniewa? moja trzustka przez Mukowiscydoz? nie funkcjonuje prawid?owo. Mam te? ustalon? diet? wysoko energetyczn?. Pani doktor mówi ?e jestem tak "dorodny", ?e nie wida? po mnie choroby, ale niestey w ?rodku czai si? podst?pna, gro?na Mukowiscydoza. Jest to choroba o tysi?cu masek i mamy nadziej? ?e u mnie b?dzie mia?a ?agodny przebieg, a codzienne zabiegi i lekarstwa pomagaj? cho? troszk? zaprzyja?ni? si? z chorob?. Nie zawsze si? udaje, bo czasem przyczepi si? do mnie jaka? infekcja, wtedy mamusia musi inhalowac mnie nawet 5 razy dziennie i dawa? lekarstwa, przyczepi?a si? te? do mnie gro?na bakteria, która cz?sto towarzyszy dzieciom z Mukowiscydoz? i musia?em je?dzi? z rodzicami przez 2 tygodnie na antybiotykoterapie, ?le sie po niej czu?em.
 
Poza tym staramy si? normalnie ?y?, na ile to mo?liwe, chodz? z mam? na spacerki, odwiedzam moja ulubion? kole?ank?. Babcia si? ze mn? bawi, a dziadziu? bardzo mnie rozpieszcza i ca?e dnie potrafi nosi? mnie na r?czkach.
Mamy nadziej?, ?e szybko zostanie wynaleziony lek na t? straszn? chorob? i b?d? móg? cieszy? si? d?ugim i szcz??liwym ?yciem a jak narazie musimy jako? dawa? sobie rad?, nie poddawa? si? i robi? wszystko co w naszej mocy ?eby choroba nie poczyni?a wielkich szkód w moim organi?mie, lecz niestety Walka jest nierówna.

Liczba odwiedzin od dnia 2010-01-21: 196662

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.patrykleszczynski.pl 2010
Projekt i wykonanie: artgo.pl - strony internetowe Szczecin
Współpraca: strony internetowe Szczecin | ogłoszenia Szczecin | parapety Szczecin | strony www Szczecin | reklama szczecin | ogłoszenia Piła