Pomoc dla Patryka Leszczyńskiego
1% dla Patryka Leszczyńskiego

Apel o pomoc

BARDZO PROSIMY PA?STWA O POMOC FINANSOW?.
Pieni?dze przez Pa?stwa ofiarowane b?d? w ca?o?ci przeznaczone na moje leczenie. DZIEKUJ?.

Wszelkie wp?aty prosimy kierowa? na poni?szy numer rachunku bankowego:

Fundacja "Matio"
BPH PBK S.A. Oddzia? Kraków
nr 36106000760000320001329248
ul. Celna 6, 30-507 Kraków

Koniecznie z dopiskiem: DLA PATRYKA LESZCZY?SKIEGO


Wp?aty dla Patryczka z zagranicy w transakcjach transgranicznych numer konta to:

IBAN: PL36106000760000320001329248
Kod BIC: BPH.KPLPK

BPH.S.A.
ul. Kalwaryjska 69
30-504 Kraków

Równie? koniecznie z dopiskiem: DLA PATRYKA LESZCZY?SKIEGO
Moje leczenie jest bardzo drogie, leki nie nale?? do tanich, poniewa? nie s? refundowane. Codzienna opieka, comiesi?czne wizyty w Poradniach Specjalistycznych pokazuj? Nam ?e Mukowiscydoza  jest bardzo gro?na i do tego równie? kosztowna.
 
Pragniemy abym móg? ?y? normalnie i ?ebym móg? do?y? tej chwili kiedy zostanie wynaleziony lek na t? chorob?, dzi?ki ludziom o otwartych sercach mo?e nam si? to uda?, dlatego prosimy Was o pomoc finansow? abym móg? ?y? lepiej, liczy si? ka?da z?otówka.
Dzi?kujemy.

Liczba odwiedzin od dnia 2010-01-21: 196664

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.patrykleszczynski.pl 2010
Projekt i wykonanie: artgo.pl - strony internetowe Szczecin
Współpraca: strony internetowe Szczecin | ogłoszenia Szczecin | parapety Szczecin | strony www Szczecin | darmowe ogłoszenia Szczecin | darmowe ogłoszenia Piła